Politique de důvěrnosti

by Úklidový tým

Poslední aktualizace: srpen 2019

Tato charta (dále jen „Listina“) je určena uživatelům webových stránek a mobilních stránek elle.fr (dále jen „Stránky“) a souvisejících mobilních a tabletových aplikací (dále jen „Aplikace“).

Když používáme výrazy „vy“ nebo „vaše“, označujeme vás jako uživatele stránek a aplikací.

Účelem této listiny je informovat vás o důvodech a podmínkách zpracování:

   – Na jedné straně vaše osobní údaje na Stránkách a Aplikacích. Dále je nazýváme „Osobní údaje“. Osobní údaje jsou informace, které vás přímo či nepřímo identifikují.

   – Na druhou stranu, informace týkající se vaší navigace na Stránkách a Aplikacích budou pravděpodobně zaznamenány v souborech zvaných „cookies“ nebo podobných nástrojích (pro zjednodušení budeme tyto soubory cookie a podobné nástroje označovat jediným pojmem „ Cookies "). Některé z těchto informací ze souborů cookie vás přímo ani nepřímo neidentifikují a nepředstavují osobní údaje. Jiné mohou umožnit, abyste byli nepřímo identifikováni a právně tvořili Osobní údaje. Dále je společně nazýváme „Údaje ze souborů cookie“. Chcete-li se dozvědět více o cookies a podobných technologiích a zpracování dat z cookies, můžete se podívat přímo do kapitoly „II COOKIES“.

Pro zjednodušení budou tyto Informace ze souborů cookie a Osobní údaje níže označovány jako jediný termín „Údaje“.

Zpracování vašich údajů probíhá v souladu s platnými předpisy, zejména s evropským nařízením známým jako „RGPD“ (č. 2016-679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volném pohybu tyto údaje) a zákona známého jako „Informatique et libertés“, (zákon č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o zpracování údajů, souborů a svobod ve znění pozdějších předpisů, a veškerá nařízení, která je doplňují nebo nahrazují (dále jen „IT a Předpisy o svobodách“).

Vydavatel je odpovědný za zpracování většiny zpracování údajů prováděných na Stránkách a v aplikacích, jak je uvedeno níže. Zpracování je operace s Data (například konzultace, sběr atd.). Vydavatel však nenese odpovědnost za veškeré zpracování vašich Údajů. Poskytovatelé služeb, zákazníci Vydavatele nebo třetí strany mohou nést výhradní odpovědnost za určité operace zpracování, jak je uvedeno níže.

I. OCHRANA ÚDAJŮ

A. ZPRACOVÁNÍ, ZA KTERÉ JE ODPOVĚDNÝ REDAKTOR

Během používání Stránek a Aplikace Uživatelem mohou být shromažďovány a zpracovávány Údaje za účelem umožnění přístupu ke službám Stránek a Aplikací (dále jen „Služby“) pro účely administrativní a obchodní správy.

1) Jaké osobní údaje přímo prohlašujete?

Jedná se o osobní údaje:

   – Že nám sdělujete přímo pro účely (tj. cíle) uvedené v našich formulářích na Stránce a Aplikacích (příklad údajů sdělovaných za účelem registrace účtu)

   – A osobní údaje, které se rozhodnete zveřejnit na webu a v aplikacích.
 

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím formuláře
Typy Osobních údajů shromažďovaných těmito formuláři jsou uvedeny v každém z nich a liší se podle Služeb a účelu zpracování. To může být :

   - Osobní identifikační údaje (příjmení, jméno atd.)

   - Osobní kontaktní údaje (e-mail, poštovní adresa, telefonní číslo)

   – Osobní údaje související s vašimi zvyky nebo preferencemi

Během tohoto sběru jste informováni zejména:

   – Cíle shromažďování těchto údajů (účely)

   – Pokud je nutné poskytnout určité údaje nebo je to dobrovolné, a případně důsledky neposkytnutí povinných údajů. Obecně platí, že při absenci povinných údajů může být přístup ke Službám a jejich používání omezeno.

   – Správce (správců) údajů (v zásadě Vydavatel, ale mohou to být partneři, v takovém případě budete informováni v době tohoto shromažďování údajů)

   – Vaše práva a jak je u správce údajů uplatnit

   – Právní základ odůvodňující zákonnost zpracování (například pokud je zpracování založeno na vašem souhlasu nebo na potřebě splnit zákonnou povinnost nebo na potřebě plnění smlouvy, která nás zavazuje, na legitimita zájmu vydavatele nebo třetí strany…)

   – kategorie osob oprávněných mít přístup k vašim údajům (tj. příjemci vašich údajů)

   – Pokud plánujeme přenést vaše údaje mimo Evropskou unii, zavádíme záruky a informujeme vás o těchto zárukách zajišťujících soulad těchto přenosů s nařízeními o ochraně údajů,

   – Doby skladování nebo, pokud to není možné, kritéria použitá pro stanovení této doby

   – A obecně všechny informace požadované Nařízeními o ochraně osobních údajů.

Tato charta vám znovu sděluje tyto informace a další informace.

2) Jaké jsou vaše údaje nepřímo shromážděné na Stránkách nebo Aplikacích

Obecně se jedná o Data ze souborů cookie nebo podobných technologií. Chcete-li se dozvědět více o cookies a konfigurovat je, můžete se podívat přímo na kapitolu II. COOKIES

To může být:

   – Procházení dat : to znamená údaje shromážděné během vaší navigace na Stránkách a v aplikacích jménem vydavatele.
Tato navigační data jsou dvou typů:

      – Údaje o připojení, jako je zejména datum, čas připojení a/nebo navigace, typ prohlížeče, jazyk prohlížeče, IP adresa.

      – Geolokační údaje: odkazují na data shromážděná, když aktivujete geolokační systémy, když se připojíte ke Stránce nebo Aplikacím. Tato geolokační služba využívá data, jako jsou signály GPS, terminálové senzory, přístupové body WIFI a identifikátory přenosových antén, k odvození nebo odhadu vaší přesné polohy.

   – Údaje shromážděné prostřednictvím sociálních sítí nebo jakékoli jiné třetí strany : Pokud máte účet na stránkách sociálních sítí a přistupujete na stránky nebo do aplikací, aniž byste se nejprve zaregistrovali do služeb, můžeme z uvedených sociálních sítí obdržet informace za účelem usnadnění vytvoření účtu na stránce nebo aplikacích. Když používáte Službu prostřednictvím stránky sociální sítě, umožňujete nám přístup k určitým informacím, které jste na stránce sociální sítě poskytli, jako je zejména vaše uživatelské jméno, vaše jméno a příjmení, váš profilový obrázek a vaše údaje týkající se k používání této Služby. Přístupem ke Službě prostřednictvím stránky sociální sítě nám dáváte oprávnění shromažďovat, ukládat a používat jakékoli informace, k jejichž poskytnutí nám stránka sociální sítě povolila.

Jaká jsou vaše práva a jak je uplatnit?

V souladu s Nařízením o ochraně osobních údajů a v jeho mezích máte právo na přístup, opravu, vymazání a zejména právo požadovat vymazání údajů, pokud byly shromážděny, když jste byli nezletilí, právo vznést námitku proti omezení a přenositelnosti údajů. týkající se vás. 
Pokud je zpracování jeho údajů prováděno na základě jeho souhlasu, můžete svůj souhlas kdykoli odvolat. 
Pokud je zpracování založeno na oprávněném zájmu vydavatele nebo třetí strany, můžete proti zpracování kdykoli vznést námitku z důvodů týkajících se vaší konkrétní situace. Pokud je však účelem zpracování vyhledávání, můžete proti tomuto zpracování bezdůvodně vznést námitku, včetně profilování, pokud je s takovým vyhledáváním spojeno.
Máte možnost definovat směrnice týkající se osudu vašich osobních údajů po vaší smrti. 
Tato práva lze uplatnit kdykoli, s vydavatelem, kdy odpovídá za zpracování.

ZPRACOVÁNÍ, ZA KTERÉ REDAKTOR NENÍ ODPOVĚDNÝ ZA ZPRACOVÁNÍ

Některé z vašich osobních údajů shromážděných na webu a v aplikacích mohou být použity jménem partnerů třetích stran. 
Kromě toho mohou partneři třetích stran zpracovávat informace ze souborů cookie pro své vlastní účty. Ti pak odpovídají za prováděné zpracování a vaše práva jsou v zásadě uplatňována s nimi. 
Obecně platí, že k takovému předání třetím stranám dochází pouze s vaším předchozím souhlasem, pokud není vhodnější jiný právní základ. 
Pokud jsou tyto třetí strany odpovědné za zpracování vašich údajů, budou tyto informace uvedeny v konkrétních smluvních oznámeních nebo dokumentech (formuláře pro shromažďování, pravidla soutěže, zásady ochrany osobních údajů partnera nebo klienta, atd., část o souborech cookie této charty).

II. COOKIES

1) CO JE TO COOKIE?

Soubor cookie nebo jakýkoli podobný sledovací prostředek (dále jen „soubory cookie“) je sledovací prostředek, který se pravděpodobně uloží ve vašem terminálu (počítači, tabletu nebo chytrém telefonu) a/nebo při konzultaci služby s navigačním softwarem prostřednictvím webu nebo Aplikace. 
Soubor cookie umožňuje jeho vydavateli během doby platnosti rozpoznat příslušný terminál pokaždé, když tento terminál přistupuje k digitálnímu obsahu obsahujícímu soubory cookie od stejného vydavatele, a v závislosti na souboru cookie shromažďovat další informace, které přímo neidentifikují vaše chování v rámci Služby. 
V případě počítače konzultovaného několika lidmi, například několika členy rodiny na stejném prohlížeči, je soubor cookie přiřazen k informacím o prohlížení všech lidí, kteří používali stejný terminál, bez rozdílu mezi nimi.

2) KDO POUŽÍVÁ COOKIES?

Soubory cookie může vkládat vydavatel, nikoli jeho poskytovatelé technických služeb nebo jeho partneři nebo třetí strany.
 Za jeho použití a Údaje, které prostřednictvím něj shromažďuje, je odpovědný pouze jeho provozovatel, tedy osoba, jejímž jménem je vydán, ať už je jeho vydavatelem či nikoli.

3) PROČ JSOU COOKIES ULOŽENY NA STRÁNKÁCH A APLIKACÍCH VYDAVATELE?

Cookies umožňují Webu a Aplikacím pracovat efektivně a pamatovat si vaše preference, poskytovat Vydavateli a jeho partnerům informace pro statistické nebo reklamní účely. Níže naleznete hlavní účely souborů cookie vydávaných jménem vydavatele a dále v zásadách ochrany osobních údajů partnerů níže naleznete další informace o zpracování souborů cookie, které ukládají.

COOKIES PRO NAVIGACI

Tyto cookies jsou nezbytné pro vaši dobrou navigaci na Stránkách a správné fungování Aplikací, používají se zejména k:

   -    Přizpůsobte prezentaci stránek preferencím zobrazení vašeho zobrazovacího terminálu (použitý jazyk, rozlišení displeje, použitý operační systém atd.)

   -    Zapamatujte si informace o vašich identifikátorech

   -    Poskytněte vám přístup k vašemu účtu nebo jinému vyhrazenému prostoru pomocí vašich přihlašovacích údajů

   -    Implementujte bezpečnostní opatření, například když budete požádáni o opětovné přihlášení k obsahu nebo službě po uplynutí určité doby.

COOKIES PRO STATISTICKÉ MĚŘENÍ PUBLIKACE

Cookies pro měření návštěvnosti pomáhají vytvářet statistiky a objemy návštěv a používání různých prvků tvořících Stránku (nadpisy a navštívený obsah, trasy), což umožňuje Vydavateli zejména zlepšit zajímavost a ergonomii Služeb.

REKLAMNÍ COOKIES

Cookies jsou nezbytné pro správné fungování i necílené reklamy, která vám umožňuje konzultovat kvalitní redakční obsah na Stránkách a Aplikacích bez finanční kompenzace.
Reklamní soubory cookie umožňují zejména (i) zabránit opakování zobrazování stejné reklamy, i když reklama není spojena s vašimi preferencemi, (ii) kontrolovat, měřit reklamní zásoby a sledovat účinnost reklamy pro účely marketingu reklamního prostoru (iii) k určení v reálném čase, která reklama se má zobrazovat podle vašich středisek zájmu s ohledem na vaše nedávné procházení webu a aplikací a na jiných webech za účelem (iv) pomoci zlepšit vaši navigaci a učinit to zajímavějším a také zlepšit relevanci zpráv, které vám pravděpodobně budou zaslány, již dříve přijal možnost, (v) provést studie směřující k optimalizaci prezentace nabídek vydavatele.

UPLATŇUJTE SVÉ VOLBY NA SOUBORech COOKIES VYDÁVANÝCH VYDAVATELEM NEBO JEJÍM JMÉNEM 

Můžete se připojit na stránku Youronlinechoices, kterou nabízejí profesionálové v oblasti digitální reklamy seskupení v rámci evropské asociace EDAA (European Digital Advertising Alliance) a spravované ve Francii organizací Interactive Advertising Bureau France. Budete se tak moci dozvědět o společnostech registrovaných na této platformě, které nabízejí možnost odmítnout nebo přijmout soubory cookie používané těmito společnostmi k přizpůsobení reklam, které se pravděpodobně zobrazí na jejich terminálu, informacím prohlížejícího uživatele:  http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Zveme vás k přečtení našeho Podmínky použití. Kontaktujte nás prosím použijte tento formulář.