Uvjeti pružanja usluge

by Ekipa za domaćinstvo

Tvrtka Digital Invest (u daljnjem tekstu "Izdavač"), jednoosobno pojednostavljeno dioničko društvo, s temeljnim kapitalom od 20 €, upisano u registar trgovačkih društava u Nanterreu pod brojem 000 433 694, čije je sjedište društvenog na adresi 332 avenue André Malraux, 13 Levallois-Perret, izdavač je web stranice i mobilnog telefona dostupnom na URL adresi www.u ponudi.tn (u daljnjem tekstu “Site”) i “Housekeeping” mobilne i tabletne aplikacije (u daljnjem tekstu “Aplikacije”).

Svrha ovih općih uvjeta korištenja (u daljnjem tekstu "GTU") je postavljanje uvjeta za pristup Stranici i Aplikacijama te za korištenje usluga ponuđenih na Stranici i Aplikacijama (u daljnjem tekstu "Usluge"). Uvjeti i odredbe primjenjuju se na bilo koju varijaciju ili proširenje Stranice na postojećim ili budućim društvenim i/ili društvenim mrežama.

Svaka značajna osoba koja ima pristup Stranici i Aplikacijama, bez obzira na njihov status (pojedinačni ili profesionalni), mjesto na kojem se nalaze, metode povezivanja na Stranicu i Aplikacije, predmet i svrhu njihovog pristupa Stranici i na Aplikacije i/ili korištenje Usluga, je korisnik (u daljnjem tekstu "Korisnik").

ČLANAK 1. PRIHVATANJE OPĆIH UVJETA KORIŠTENJA 

Pretpostavlja se da Korisnik zna i prihvaća, bez rezerve, sve Uvjete i odredbe jednostavnim povezivanjem na Stranicu i Aplikacije i korištenjem Usluga, bez obzira na korištene digitalne prijemne terminale.

Uvjeti i odredbe primjenjuju se istodobno (i) na Posebne uvjete koji se primjenjuju na određene Usluge, ti različiti uvjeti korištenja bit će obaviješteni Korisnicima kada se registriraju za dotične Usluge (ii) da dostupna Povelja o osobnim podacima i kolačićima.

 Ako Korisnik ne prihvati sve ili dio gore navedenih dokumenata, mora prestati koristiti Stranicu.

Izdavač može izmijeniti uvjete Uvjeta i uvjeta u bilo kojem trenutku. Korisnik je izričito obaviješten da je verzija koja je na snazi ​​ona koja je stavljena online na Stranicu i u Aplikacije, na datum njegovog povezivanja s bilo kojom od Usluga, koju Korisnik potvrđuje i prihvaća bez ograničenja, obvezujući se da će se pozivati ​​na to sustavno tijekom svake veze.

ČLANAK 2. PRISTUP USLUGAMA I OBUSTAVA USLUGA

2.1 Dostupnost stranice i aplikacija

Izdavač se obvezuje uložiti sve moguće napore kako bi osigurao da pristup i rad Stranici i Aplikacijama budu zajamčeni 24 sata dnevno, 24 dana u tjednu bez prekida, pri čemu je navedeno da je ova obveza samo obveza sredstava. Međutim, Izdavač se ne može smatrati odgovornim u slučaju privremene nedostupnosti Stranice, Aplikacija i Usluga (i) u slučaju održavanja Stranice, Aplikacija ili poslužitelja na kojima se nalaze, (ii) u slučaju događaje izvan njegove volje i kontrole i (iii) zbog više sile. Urednik će unaprijed obavijestiti Korisnika o nedostupnosti ako se predvidi događaj koji je uzrokovao nedostupnost.

2.2 Obustava pristupa

Izdavač zadržava pravo obustaviti pristup Uslugama (i) u slučaju gubitka, krađe i/ili prijevarne upotrebe korisničkih identifikatora o čemu ga je potonji obavijestio, (ii) u slučaju upotrebe koja nije u skladu s odredbe ovoga članka, (iii) u slučaju operacija održavanja. Odgovornost Izdavača ne može biti angažirana zbog ovih prekida i posljedica koje iz njih mogu proizaći za Korisnika.

ČLANAK 3. Dužnost budnosti – Sredstva koja se primjenjuju u borbi protiv nedopuštenih radnji

Svaki Korisnik potvrđuje da je obaviješten da se provodi naknadna moderacija na Interaktivnim uslugama kako bi se kontrolirao, brisao ili modificirao sadržaj objavljen od strane korisnika koji bi izgledao suprotan zakonima i propisima na snazi, ili koji bi kao takav bio prijavljen od strane sudska vlast.

Svaki Korisnik potvrđuje da je obaviješten da je sustav upozorenja stavljen na raspolaganje u bilo koje vrijeme svakoj osobi koja želi prijaviti objavu na Uslugama bilo koje sporne poruke za koje bi mogao biti svjestan, posebno onih koje se odnose na kaznena djela predviđena člankom 24. st. 5. i 8. Zakona o tisku i članka 227.-23. Kaznenog zakona kao što su isprika zločina protiv čovječnosti, poticanje na rasnu mržnju, dječja pornografija, i to u skladu s odredbama članka 6.-I-7. st. 3. i 4. Zakona o povjerenju u digitalnu ekonomiju od 21. lipnja 2004. godine.

Da bi iskoristio ovu opciju, Korisnik mora kliknuti na vezu "prijavi nezakonit sadržaj" koja je predviđena za tu svrhu i dostupna na početnoj stranici Usluga i/ili na bilo kojoj drugoj lokaciji koja se čini da je prikladnija za Izdavača tako što će voditi računa o identificiranju spornu poruku, te objasniti kako je to suprotno važećim zakonima i propisima, zatim navođenjem, za fizičke osobe, njihovog prezimena, imena, adrese i broja telefona, a za osobe pravne osobe njihovo ime, naziv tvrtke, adresu , broj telefona i identitet njihovog zakonskog zastupnika.

Podrazumijeva se da će činjenica zlouporabe ove opcije vjerojatno uključiti odgovornost osobe koja je koristi. Konkretno, vjerojatno će dovesti do pravnog postupka:

  • prijavljivanje poruke ili aktivnosti kao nezakonite s jedinom svrhom uklanjanja ili prestanka širenja, znajući da su te informacije netočne;
  • otkazivanje, učinjeno bilo kojim sredstvom komunikacije, uključujući elektronički i usmjereno protiv određene osobe, činjenice koja bi mogla dovesti do pravnih sankcija i za koju se zna da je potpuno ili djelomično netočna.

ČLANAK 4. ADMINISTRATOR STRANICA

Funkcija administratora Stranice je jamčiti ispravno funkcioniranje Stranice i osigurati njezinu sigurnost. Dio je njegove misije olakšati primjenu ovih Općih uvjeta korištenja i osigurati pošteno i odgovorno ponašanje svakog Korisnika. Za sve informacije možete se obratiti housekeeping.tn@gmail.com.

ČLANAK 5 . OGLAŠAVANJE I PARTNERSTVO

7.1 Oglašavanje

Korisnik je obaviješten da se besplatan i otvoren pristup sadržaju i uslugama Stranice, kao i Aplikacijama (isključujući pretplatnička izdanja), financira prihodima od oglašavanja emitiranog na tim prostorima.

Potvrđuje da u zamjenu za svoje pravo korištenja ovih sadržaja i usluga u otvorenom i slobodnom pristupu prihvaća i neće se protiviti prikazivanju oglašavanja na Stranici i Aplikacijama. 

Izdavač također koristi kolačiće u reklamne svrhe: interne kolačiće i kolačiće treće strane. Ovi kolačići se koriste za prikazivanje relevantnih oglasa Korisnicima. Korisnik se poziva da pročita Povelju o osobnim podacima i kolačićima za više informacija o korištenju kolačića od strane Izdavača u reklamne svrhe.

Sadržaj partnerskih stranica ostaje njihovo intelektualno vlasništvo. Bilo kakvo umnožavanje, ponovno objavljivanje ili redistribucija na bilo koji način potpuno je zabranjeno zakonom bez pisanog odobrenja dotičnih partnera.

Ovi Opći uvjeti korištenja ne odnose se na sadržaj i ponude partnera, stoga se preporučuje da Korisnici pročitaju opće uvjete korištenja i opće uvjete prodaje partnerskih stranica.

ČLANAK 6. INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO

6.1 Sadržaj usluga

Sadržaj Stranice i Aplikacija te korištenje Usluga, zaštićeni zakonom, a posebno odredbama Kodeksa intelektualnog vlasništva, isključivo su namijenjeni za informiranje i osobnu upotrebu Korisnika koji ima pravo na privatno, neovlašteno korištenje. -kolektivno i neisključivo korištenje.

Osim uz izričito i prethodno odobrenje Izdavača, sve umnožavanje, predstavljanje i korištenje osim gore navedenih, a posebno:

(i) svaku prilagodbu, stavljanje na raspolaganje javnosti na njezin zahtjev ili ne, distribuciju, redistribuciju u bilo kojem obliku, umrežavanje, javno priopćavanje svih ili dijela djela, usluga, robnih marki i svih elemenata zaštićenih ili vjerojatno zaštićenih od strane intelektualnih imovinsko pravo reproducirano na Stranici i Aplikacijama;

(ii) bilo kakvo vađenje ili ponovnu upotrebu, uključujući u privatne svrhe, značajnog dijela sadržaja baza podataka koje čine Stranica i Aplikacije;

(iii) svako opetovano i sustavno vađenje ili ponovnu upotrebu, uključujući u privatne svrhe, čak i nebitnog dijela sadržaja baza podataka koje čine Stranica i Aplikacije;

(iv) svaka poveznica, pristup, izmjena, dodavanje, brisanje koji se odnosi na automatizirani sustav obrade online objavljivanja i mijenja uvjete objave ili uređivačku politiku.

6.2 Korisnički doprinosi

Korisnik izjavljuje i jamči:

– biti vlasnik ili nositelj potrebnih prava i/ili ovlaštenja u vezi s autorskim pravom, pravima osobnosti ili drugim pravima intelektualnog i/ili industrijskog vlasništva koja su eventualno povezana s njegovim doprinosom;

– imati koristi od prethodnog pisanog ovlaštenja svake fizičke osobe koju je moguće identificirati u svom doprinosu da koristi svoje ime i/ili svoju sliku i/njihov glas u svrhu njihove distribucije na Uslugama.

U zamjenu za korištenje Usluga, Korisnik ustupa Izdavaču, bez naknade, svoja prava na svoje Doprinose za sljedeće upotrebe:

(i) reproduciranje, u cijelosti ili djelomično, njegovih doprinosa, njihovu integraciju i komunikaciju na web-mjestu i u aplikacijama, bez obzira je li popraćeno drugim sadržajem ili ne, kao i njihovu komunikaciju javnosti putem bilo kojeg do sada poznatog ili nepoznatog komunikacijskog medija ;

(ii) prilagodbu u svrhe gore navedenih prava.

Ovaj se zadatak izdaje besplatno za cijeli svijet i za cijelo vrijeme trajanja pravne zaštite.

6.3 Zaštitni znakovi

Izdavačevi zaštitni znakovi, logotipi, nazivi poduzeća, trgovački nazivi, znakovi i naziv domene, a posebno registrirani zaštitni znak "HOUSEKEEPING" i pripadajući logotip(ovi) su razlikovni znakovi. Osim uz izričito i prethodno odobrenje, svaka uporaba ovih znakova razlikovanja, kao i svih drugih znakova razlikovanja koji pripadaju Izdavaču ili trećim stranama, izlaže Korisnika kaznenom i/ili građanskom postupku. 

Članak 7. Ovlaštenje za emitiranje

Pridržavajući se ovih Posebnih uvjeta korištenja, Korisnik prihvaća da cijeli ili dio sadržaja objavljenog na njegovom blogu, ili da se komentari objavljeni na Stranici mogu učiniti dostupnima, bilo izravno ili upućivanjem na linkove s partnerima Izdavača, posebno za promociju Stranice – na početnoj stranici Stranice i/ili u izdanju časopisa HOUSEKEEPING, pod uvjetom da se po potrebi poštuje njegova anonimnost.

Ako imate bilo kakve prednosti pitanja, molim nous contacter.