Politique de confidentialité

by Ekipa za domaćinstvo

Posljednje ažuriranje: kolovoz 2019

Ova povelja (u daljnjem tekstu „Povelja“) namijenjena je korisnicima web stranice i mobilne stranice elle.fr (u daljnjem tekstu „Stranica“) i povezanih mobilnih i tablet aplikacija (u daljnjem tekstu „Prijave“).

Kada koristimo izraze "vi" ili "vaš", na vas se odnosimo kao na korisnika stranice i aplikacija.

Svrha ove Povelje je obavijestiti vas o razlozima i uvjetima obrade:

   – S jedne strane, Vaši osobni podaci na Stranici i Aplikacijama. U daljnjem tekstu ih nazivamo “Osobni podaci”. Osobni podaci su podaci koji vas izravno ili neizravno identificiraju.

   – S druge strane, informacije koje se odnose na vašu navigaciju Stranicom i Aplikacije koje će vjerojatno biti zabilježene u datotekama koje se nazivaju „kolačići” ili slični alati (radi jednostavnosti ove kolačiće i slične alate označit ćemo jednim pojmom „Kolačići” "). Neke od ovih informacija iz kolačića ne identificiraju vas izravno ili neizravno i ne predstavljaju osobne podatke. Drugi mogu dopustiti da budete neizravno identificirani i pravno predstavljaju osobne podatke. U daljnjem tekstu zajedno ih nazivamo “Podaci iz kolačića”. Da biste saznali više o kolačićima i sličnim tehnologijama te obradi podataka iz kolačića, možete izravno pogledati poglavlje 'II KOLAČIĆI'.

Radi jednostavnosti, ove će se informacije iz kolačića i osobnih podataka u nastavku nazivati ​​jednim pojmom "Podaci".

Obrada Vaših podataka provodi se u skladu s primjenjivim propisima, posebice Europskom uredbom poznatom kao "GDPR" (br. 2016-679 koja se odnosi na zaštitu pojedinaca u pogledu obrade osobnih podataka i slobodnog kretanja ove podatke) i Zakon poznat kao "Informatique et libertés", (zakon br. 78-17 od 6. siječnja 1978. koji se odnosi na obradu podataka, datoteke i slobode s izmjenama i dopunama, te svi propisi koji ih dopunjuju ili zamjenjuju (u daljnjem tekstu "IT i Propisi o slobodama").

Izdavač je odgovoran za obradu većine obrade podataka koja se provodi na Stranici i Aplikacijama kako je navedeno u nastavku. Obrada je operacija na podacima (na primjer, konzultacije, prikupljanje, itd.). Međutim, izdavač nije odgovoran za svu obradu vaših podataka. Pružatelji usluga, kupci Izdavača ili treće strane mogu biti isključivo odgovorni za određene operacije obrade kako je navedeno u nastavku.

I. ZAŠTITA PODATAKA

A. OBRADA ZA KOJU JE ODGOVORAN UREDNIK

Tijekom korištenja Stranice i Aplikacija od strane Korisnika, Podaci se mogu prikupljati i obrađivati ​​kako bi se omogućio pristup uslugama Stranice i Aplikacija (u daljnjem tekstu „Usluge“) u administrativne i komercijalne svrhe upravljanja.

1) Koje osobne podatke izravno prijavljujete?

Ovo su Osobni podaci:

   – da nam izravno komunicirate u svrhe (tj. ciljeve) navedene u našim obrascima na web-mjestu i u aplikacijama (primjer podataka priopćenih radi registracije za račun)

   – I Osobni podaci koje odlučite objaviti na Stranici i Aplikacijama.
 

Osobni podaci prikupljeni putem obrasca
Vrste osobnih podataka koje prikupljaju ovi obrasci navedene su u svakom od njih i razlikuju se prema Uslugama i svrsi obrade. To bi mogao biti :

   – Osobni identifikacijski podaci (prezime, ime, itd.)

   – Osobni kontakt podaci (e-mail, poštanska adresa, broj telefona)

   – Osobni podaci povezani s vašim navikama ili preferencijama

Tijekom prikupljanja posebno ste obaviješteni:

   – Ciljevi prikupljanja ovih podataka (svrhe)

   – Ako se određeni podaci moraju dostaviti ili ako su neobavezni i, gdje je primjenjivo, posljedice nepružanja obveznih podataka. Općenito, u nedostatku obveznih podataka, pristup Uslugama i njihova upotreba mogu biti ograničeni.

   – Voditelja obrade podataka (u principu, Izdavača, ali oni mogu biti partneri u kojem slučaju ste obaviješteni u vrijeme prikupljanja)

   – Vaša prava i kako ih ostvariti s voditeljem obrade

   – Pravni temelj koji opravdava zakonitost obrade (na primjer, ako se obrada temelji na vašem pristanku, ili na potrebi poštivanja zakonske obveze, ili na potrebi izvršenja ugovora koji nas obvezuje, na legitimitet interesa izdavača ili treće strane...)

   – kategorije osoba ovlaštenih za pristup vašim podacima (tj. primatelji vaših podataka)

   – Ako planiramo prenijeti vaše podatke izvan Europske unije, postavljamo jamstva i obavještavamo vas o tim jamstvima koja osiguravaju usklađenost tih prijenosa s Uredbama o zaštiti podataka,

   – Razdoblja skladištenja ili, kada to nije moguće, kriterije koji se koriste za određivanje tog razdoblja

   – I općenito sve informacije koje zahtijevaju Propisi o zaštiti podataka.

Ova Povelja ponovno vam prenosi ove informacije i dodatne informacije.

2) Koji su vaši podaci prikupljeni neizravno na Stranici ili Aplikacijama

Općenito, ovo su Podaci iz kolačića ili sličnih tehnologija. Da biste saznali više o kolačićima i konfigurirali ih, možete izravno pogledati Poglavlje II. KOLAČIĆI

To može biti:

   – Podaci o pregledavanju : to jest podaci prikupljeni tijekom vaše navigacije Stranicom i Aplikacijama u ime Izdavača.
Ovi navigacijski podaci su dvije vrste:

      – Podaci o vezi kao što su posebno datum, vrijeme veze i/ili navigacija, vrsta preglednika, jezik preglednika, IP adresa.

      – Geolokacijski podaci: odnose se na podatke prikupljene kada aktivirate sustave geolokacije kada se povežete na Stranicu ili Aplikacije. Ova usluga geolokacije koristi podatke, kao što su GPS signali, terminalski senzori, WIFI pristupne točke i identifikatori relejne antene, za izvođenje ili procjenu vašeg preciznog položaja.

   – Podaci prikupljeni putem društvenih mreža ili bilo koje treće strane : Ako imate račun na stranicama društvenih mreža i pristupate Stranici ili Aplikacijama bez prethodne registracije za Usluge, možemo primati informacije s navedenih društvenih mreža kako bismo olakšali stvaranje računa na Stranici ili Aplikacijama. Kada koristite uslugu putem web-mjesta društvenih mreža, dopuštate nam pristup određenim informacijama koje ste dali na društvenoj mreži, kao što su vaše korisničko ime, vaše ime i prezime, slika vašeg profila i vaši podaci koji se odnose na korištenje ove usluge. Pristupanjem Usluzi putem web-mjesta društvenih mreža, ovlašćujete nas da prikupljamo, pohranjujemo i koristimo sve podatke za koje ste ovlastili stranicu društvenih mreža da nam ih pruži.

Koja su vaša prava i kako ih ostvariti?

U skladu s Uredbom o zaštiti podataka iu njezinim granicama, imate pravo na pristup, ispravljanje, brisanje, a posebno zahtijevati brisanje podataka ako su prikupljeni kada ste bili maloljetni, protiv ograničenja i prenosivosti podataka. koji se tiče tebe. 
Kada se obrada njegovih podataka provodi na temelju njegove privole, svoju privolu možete povući u bilo kojem trenutku. 
Kada se obrada temelji na legitimnom interesu Izdavača ili treće strane, možete prigovoriti obradi u bilo kojem trenutku, iz razloga koji se odnose na vašu konkretnu situaciju. Međutim, kada je svrha obrade traženje, možete se suprotstaviti toj obradi bez razloga, uključujući profiliranje u onoj mjeri u kojoj je povezana s takvim traženjem.
Imate mogućnost definirati direktive koje se odnose na sudbinu vaših osobnih podataka nakon vaše smrti. 
Ta se prava mogu ostvariti u bilo koje vrijeme, s izdavačem, kada je odgovoran za obradu.

OBRADA ZA KOJU UREDNIK NIJE ODGOVORAN ZA OBRADU

Neki od vaših osobnih podataka prikupljenih na stranici i aplikacijama mogu se koristiti u ime partnera treće strane. 
Osim toga, partneri treće strane mogu obrađivati ​​podatke iz kolačića za svoje vlastite račune. Potonji su tada odgovorni za obavljenu obradu i s njima se u načelu ostvaruju vaša prava. 
Općenito, takav prijenos trećim stranama odvija se samo uz vašu prethodnu suglasnost, osim ako nije prikladnija druga pravna osnova. 
Kada su te treće strane odgovorne za obradu vaših Podataka, ti će podaci biti navedeni u posebnim ugovornim obavijestima ili dokumentima (obrasci za prikupljanje, pravila tržišnog natjecanja, politika privatnosti partnera ili klijenta treće strane, itd., odjeljak o kolačićima ove Povelje).

II. KOLAČIĆI

1) ŠTO JE KOLAČIĆ?

Kolačić ili bilo koji sličan alat za praćenje (u daljnjem tekstu „Kolačić(i)“) je alat za praćenje koji će vjerojatno biti spremljen na vašem terminalu (računalu, tabletu ili pametnom telefonu) i/ili prilikom konzultacije s Uslugom sa softverom za navigaciju, putem Stranice ili Prijave. 
Kolačić omogućuje svom izdavatelju, tijekom razdoblja valjanosti, da prepozna dotični terminal svaki put kada ovaj terminal pristupi digitalnom sadržaju koji sadrži kolačiće istog izdavatelja, te, ovisno o kolačiću, da prikupi dodatne informacije koje ne identificiraju izravno vaše ponašanje unutar Usluge. 
U slučaju računala koje konzultira nekoliko osoba, na primjer nekoliko članova obitelji na istom pregledniku, kolačić se dodjeljuje informacijama o pregledavanju svih ljudi koji su koristili isti terminal, bez razlikovanja između njih.

2) TKO KORISTI KOLAČIĆE?

Kolačiće može postaviti Izdavač, a ne njegovi pružatelji tehničkih usluga ili njegovi partneri ili treće strane.
 Samo operater kolačića, odnosno osoba u čije ime se izdaje, bez obzira je li on izdavatelj ili ne, odgovoran je za njegovu upotrebu i podatke koje prikuplja putem njega.

3) ZAŠTO SE KOLAČIĆI POSTAVLJAJU NA STRANICU I APLIKACIJE IZDAVAČA?

Kolačići omogućuju učinkovit rad web-mjesta i aplikacija, pamtenje vaših preferencija, pružanje Izdavaču i njegovim partnerima informacije u statističke ili reklamne svrhe. U nastavku ćete pronaći glavne svrhe kolačića izdanih u ime Izdavača i u dolje navedenim pravilima o privatnosti partnera, više informacija o obradi kolačića koje pohranjuju.

KOLAČIĆI ZA NAVIGACIJU

Ovi kolačići potrebni su za vašu dobru navigaciju na Stranici i pravilno funkcioniranje Aplikacija, a posebno se koriste za:

   -    Prilagodite prezentaciju web-mjesta postavkama prikaza vašeg terminala za gledanje (upotrijebljeni jezik, razlučivost zaslona, ​​korišteni operativni sustav itd.)

   -    Zapamtite podatke o svojim identifikatorima

   -    Omogućiti vam pristup vašem računu ili bilo kojem drugom rezerviranom prostoru koristeći svoje vjerodajnice

   -    Provedite sigurnosne mjere, na primjer kada se od vas traži da se ponovno prijavite na sadržaj ili uslugu nakon što protekne određeno vremensko razdoblje.

KOLAČIĆI ZA STATISTIČKO MJERENJE PUBLIKE

Kolačići za mjerenje publike pomažu u utvrđivanju statistike i količine posjeta i korištenja različitih elemenata koji čine Stranicu (posjećeni odjeljci i sadržaj, rute), omogućujući posebno Izdavaču da poboljša interes i ergonomiju Usluga.

OGLASNI KOLAČIĆI

Kolačići su nužni za pravilno funkcioniranje čak i neciljanog oglašavanja, što vam omogućuje pregledavanje kvalitetnog uredničkog sadržaja na Stranici i Aplikacijama bez financijske naknade.
Kolačići za oglašavanje omogućuju osobito (i) izbjegavanje ponavljanja prikaza istog oglasa, čak i kada oglas nije povezan s vašim preferencijama, (ii) reviziju, mjerenje oglasnih zaliha i praćenje učinkovitosti oglašavanja za svrhe marketinškog oglasnog prostora (iii) da se u stvarnom vremenu odredi koje će se oglašavanje prikazati u skladu s vašim središtima interesa s obzirom na vaše nedavno pregledavanje web-mjesta i aplikacija te na drugim web-mjestima kako bi (iv) pomogli poboljšati vašu navigaciju i učiniti ga zanimljivijim, kao i poboljšati relevantnost poruka koje će vam vjerojatno biti poslane, prethodno je prihvatio mogućnost, (v) da provedete studije koje nastoje optimizirati prezentaciju ponuda Izdavača.

ODABIRITE KOLAČIĆE KOJE IZDAJE IZDAVAČ ILI U NJEGOVO IME 

Možete se spojiti na stranicu Youronlinechoices, koju nude profesionalci za digitalno oglašavanje grupirani unutar europske udruge EDAA (European Digital Advertising Alliance) i kojom u Francuskoj upravlja Interactive Advertising Bureau France. Tako ćete moći saznati o tvrtkama koje su registrirane na ovoj platformi i koje nude mogućnost odbijanja ili prihvaćanja kolačića koje te tvrtke koriste za prilagođavanje reklama koje će vjerojatno biti prikazane na njihovom terminalu informacijama korisnika koji pregledava:  http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Pozivamo vas da pročitate naše Uvjeti korištenja. Molimo da nas kontaktirate koristite ovaj obrazac.