Privatumo politika

by Namų tvarkymo komanda

Paskutinį kartą atnaujinta: 2019 m. rugpjūčio mėn

Ši chartija (toliau „Chartija“) skirta elle.fr svetainės ir svetainės mobiliesiems (toliau „Svetainė“) bei susijusių mobiliųjų ir planšetinių programų (toliau „Programos“) naudotojams.

Kai vartojame terminus „jūs“ arba „jūsų“, turime omenyje jus kaip svetainės ir programų vartotoją.

Šios chartijos tikslas – informuoti jus apie duomenų tvarkymo priežastis ir sąlygas:

   – Viena vertus, jūsų asmens duomenys Svetainėje ir Programose. Toliau juos vadiname „Asmens duomenimis“. Asmens duomenys yra informacija, kuri tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoja jus.

   – Kita vertus, informacija, susijusi su jūsų naršymu svetainėje ir programomis, gali būti įrašyta į failus, vadinamus „slapukais“ arba panašiais įrankiais (paprastumo sumetimais šiuos slapukus ir panašias priemones pavadinsime vienu terminu „ Slapukai“ “). Dalis šios slapukų informacijos jūsų tiesiogiai ar netiesiogiai nenustato ir nėra asmens duomenys. Kiti gali leisti jus netiesiogiai identifikuoti ir teisiškai sudaryti Asmens duomenis. Toliau juos kartu vadiname „Duomenimis iš slapukų“. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir panašias technologijas bei duomenų iš slapukų apdorojimą, galite tiesiogiai kreiptis į skyrių „II Slapukai“.

Paprastumo sumetimais ši informacija iš slapukų ir asmens duomenų toliau bus vadinama vienu terminu „Duomenys“.

Jūsų duomenys tvarkomi pagal galiojančius teisės aktus, ypač Europos reglamentą, žinomą kaip „RGPD“ (nr. 2016-679 dėl asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir laisvo judėjimo šie duomenys) ir Įstatymas, žinomas kaip "Informatique et libertés" (78 m. sausio 17 d. įstatymas Nr. 6-1978, susijęs su duomenų tvarkymu, bylomis ir laisvėmis su pakeitimais, ir bet kokiais juos papildančiais arba pakeičiančiais teisės aktais (toliau - IT ir Laisvių reglamentai“).

Leidėjas yra atsakingas už daugumos Duomenų apdorojimą, atliekamą Svetainėje ir Programose, kaip nurodyta toliau. Apdorojimas – tai operacija su Duomenimis (pavyzdžiui, konsultavimas, rinkimas ir pan.). Tačiau Leidėjas nėra atsakingas už visą Jūsų duomenų tvarkymą. Paslaugų teikėjai, Leidėjo klientai ar trečiosios šalys gali būti išimtinai atsakingi už tam tikras apdorojimo operacijas, kaip nurodyta toliau.

I. DUOMENŲ APSAUGA

A. APDOROJIMAS, UŽ KURIĄ ATSAKINGAS REDAKTORIAUS

Vartotojui naudojantis Svetaine ir Programėlėmis, Duomenys gali būti renkami ir tvarkomi, kad būtų galima naudotis Svetainės ir Programėlių paslaugomis (toliau – Paslaugos) administraciniais ir komerciniais valdymo tikslais.

1) Kokius asmens duomenis deklaruojate tiesiogiai?

Tai yra asmens duomenys:

   – kad susisiekiate su mumis tiesiogiai tikslais (t. y. tikslais), nurodytais mūsų svetainėse ir programose esančiose formose (pvz., duomenys, perduoti norint užsiregistruoti paskyrai gauti).

   – Ir Asmens duomenis, kuriuos pasirenkate viešai skelbti Svetainėje ir Programose.
 

Asmens duomenys renkami pagal formą
Šiomis formomis renkamų Asmens duomenų tipai yra nurodyti kiekvienoje iš jų ir skiriasi pagal Paslaugas ir tvarkymo tikslą. Tai gali būti :

   – Asmens tapatybę patvirtinančius duomenis (pavardę, vardą ir kt.)

   – Asmens kontaktiniai duomenys (el. paštas, pašto adresas, telefono numeris)

   – Asmens duomenys, susiję su jūsų įpročiais ar pageidavimais

Šios rinkimo metu jūs ypač informuojami:

   – šių duomenų rinkimo tikslai (tikslai)

   – Jei tam tikri Duomenys turi būti pateikti arba jie neprivalomi, ir, kai taikoma, privalomų duomenų nepateikimo pasekmės. Paprastai, nesant privalomų Duomenų, prieiga prie Paslaugų ir naudojimasis jomis gali būti apribotas.

   – Duomenų valdytojo (-ų) (iš esmės leidėjo, bet jie gali būti partneriai – tokiu atveju esate informuotas šio rinkimo metu)

   – Jūsų teisės ir kaip jomis pasinaudoti su duomenų valdytoju

   – Teisinis pagrindas, pagrindžiantis duomenų tvarkymo teisėtumą (pavyzdžiui, jei tvarkymas grindžiamas jūsų sutikimu arba būtinybe laikytis teisinės prievolės, arba būtinybe įvykdyti mus įpareigojančią sutartį, Leidėjo ar trečiosios šalies interesų teisėtumas...)

   – Asmenų, turinčių teisę turėti prieigą prie jūsų duomenų, kategorijos (t. y. jūsų duomenų gavėjai)

   – Jei planuojame perkelti Jūsų duomenis už Europos Sąjungos ribų, mes suteikiame garantijas ir informuojame apie šias garantijas, užtikrinančias šių duomenų perdavimų atitiktį Duomenų apsaugos reglamentams,

   – Saugojimo laikotarpiai arba, kai tai neįmanoma, šiam laikotarpiui nustatyti taikomi kriterijai

   – Ir apskritai visa informacija, kurios reikalaujama pagal Duomenų apsaugos reglamentą.

Šioje Chartijoje ši informacija ir papildoma informacija vėl perduodama jums.

2) Kokie yra jūsų duomenys, netiesiogiai renkami svetainėje ar programose

Apskritai tai yra slapukų ar panašių technologijų duomenys. Norėdami sužinoti daugiau apie slapukus ir juos sukonfigūruoti, galite tiesiogiai žiūrėti II skyrių. Slapukai

Gali būti:

   – Naršyti duomenis : tai yra duomenys, surinkti jums naršant svetainėje ir programose leidėjo vardu.
Šie naršymo duomenys yra dviejų tipų:

      – Ryšio duomenys, pavyzdžiui, data, prisijungimo ir (arba) navigacijos laikas, naršyklės tipas, naršyklės kalba, IP adresas.

      – Geolokacijos duomenys: nurodo duomenis, renkamus, kai suaktyvinate geografinės vietos nustatymo sistemas, kai jungiatės prie Svetainės arba Programų. Ši geografinės vietos nustatymo paslauga naudoja duomenis, pvz., GPS signalus, terminalo jutiklius, WIFI prieigos taškus ir relės antenos identifikatorius, kad nustatytų arba įvertintų tikslią jūsų padėtį.

   – Duomenys, surinkti per socialinius tinklus ar bet kurią kitą trečiąją šalį : Jei turite paskyrą socialinių tinklų svetainėse ir prieinate prie Svetainės ar Programėlių prieš tai neužsiregistravę naudotis Paslaugomis, galime gauti informaciją iš minėtų socialinių tinklų, kad palengvintume paskyros kūrimą Svetainėje ar Programėlėse. Kai naudojatės Paslauga per socialinio tinklo svetainę, leidžiate mums pasiekti tam tikrą informaciją, kurią pateikėte socialinio tinklo svetainėje, pvz., vartotojo vardą, vardą ir pavardę, profilio vaizdą ir susijusius duomenis. naudotis šia Paslauga. Prisijungdami prie Paslaugos per socialinio tinklo svetainę, įgaliojate mus rinkti, saugoti ir naudoti bet kokią informaciją, kurią įgaliojote socialinio tinklo svetainei pateikti mums.

Kokios yra jūsų teisės ir kaip jomis pasinaudoti?

Vadovaudamiesi Duomenų apsaugos nuostatomis ir jo ribose, turite teisę susipažinti su Duomenimis, juos taisyti, ištrinti ir ypač reikalauti ištrinti duomenis, jei jie buvo surinkti, kai buvote nepilnametis, nesutikti su Duomenų ribojimu ir perkeliamumu. apie tave. 
Kai jo duomenys tvarkomi jo sutikimo pagrindu, savo sutikimą galite bet kada atšaukti. 
Kai tvarkymas pagrįstas teisėtu Leidėjo ar trečiosios šalies interesu, dėl priežasčių, susijusių su jūsų konkrečia situacija, galite bet kada nesutikti su tvarkymu. Tačiau kai duomenų tvarkymo tikslas yra paieška, galite be jokios priežasties nesutikti su tokiu tvarkymu, įskaitant profiliavimą, jei jis yra susijęs su tokiu žvalgymu.
Jūs turite galimybę apibrėžti nurodymus, susijusius su jūsų Asmens duomenų likimu po jūsų mirties. 
Šiomis teisėmis galima pasinaudoti bet kuriuo metu, su leidėju, kai jis yra atsakingas už apdorojimą.

APDOROJIMAS, UŽ KURIŲ APDOROJIMĄ REDAKTORIUS NĖRA ATSAKINGAS

Kai kurie jūsų Asmens duomenys, surinkti Svetainėje ir Programose, gali būti naudojami trečiųjų šalių partnerių vardu. 
Be to, trečiųjų šalių partneriai gali apdoroti informaciją iš slapukų savo paskyroms. Pastarieji yra atsakingi už atliekamą duomenų tvarkymą ir iš esmės su jais įgyvendinamos jūsų teisės. 
Paprastai toks perdavimas trečiosioms šalims vyksta tik gavus išankstinį Jūsų sutikimą, nebent būtų tinkamesnis kitas teisinis pagrindas. 
Kai šios trečiosios šalys yra atsakingos už jūsų duomenų tvarkymą, ši informacija bus nurodyta konkrečiuose sutartiniuose pranešimuose ar dokumentuose (rinkimo formose, konkurso taisyklėse, trečiosios šalies partnerio ar kliento privatumo politikoje ir kt., šios Chartijos slapukų skyriuje).

II. Slapukai

1) KAS YRA SLAPUKAS?

Slapukas arba bet koks panašus žymeklis (toliau – slapukas (-ai)) yra sekiklis, kuris gali būti išsaugotas jūsų terminale (kompiuteryje, planšetiniame kompiuteryje ar išmaniajame telefone) ir (arba) naudojantis navigacijos programine įranga, naudojantis Svetaine arba Programos. 
Slapukas leidžia jo išdavėjui per jo galiojimo laikotarpį atpažinti atitinkamą terminalą kiekvieną kartą, kai šis terminalas pasiekia skaitmeninį turinį, kuriame yra to paties išdavėjo slapukai, ir, atsižvelgiant į slapuką, rinkti papildomą informaciją, kuri tiesiogiai neidentifikuoja jūsų elgesio Paslaugos. 
Tuo atveju, kai kompiuteryje konsultuojasi keli žmonės, pavyzdžiui, keli šeimos nariai toje pačioje naršyklėje, slapukas priskiriamas visų žmonių, kurie naudojosi tuo pačiu terminalu, naršymo informacijai, jų neskiriant.

2) KAS NAUDOJA Slapukus?

Slapukus gali talpinti Leidėjas, o ne jo techninių paslaugų teikėjai, partneriai ar trečiosios šalys.
 Tik slapuko operatorius, t. y. asmuo, kurio vardu jis išduodamas, nesvarbu, ar jis yra slapuko leidėjas, ar ne, yra atsakingas už jo naudojimą ir per jį renkamus duomenis.

3) KODĖL LEIDĖJO SVETAINĖJE IR PROGRAMOSE DEDOMI SLAPUKAI?

Slapukai leidžia Svetainei ir Programoms efektyviai veikti ir atsiminti jūsų pageidavimus, kad leidėjui ir jo partneriams teiktų informaciją statistikos ar reklamos tikslais. Žemiau rasite pagrindinius Leidėjo vardu leidžiamų slapukų tikslus ir toliau pateiktose partnerių privatumo politikose, daugiau informacijos apie jų saugomų slapukų apdorojimą.

NAVIGACIJOS SLAPUKAI

Šie slapukai yra būtini, kad gerai naršytumėte svetainėje ir tinkamai veiktų Programos, jie ypač naudojami siekiant:

   -    Svetainės pateikimą pritaikykite prie savo peržiūros terminalo rodymo nuostatų (naudojama kalba, ekrano skiriamoji geba, naudojama operacinė sistema ir kt.)

   -    Prisiminkite informaciją apie savo identifikatorius

   -    Suteikite prieigą prie savo paskyros ar bet kurios kitos rezervuotos vietos naudodami savo kredencialus

   -    Įdiekite saugos priemones, pavyzdžiui, kai jūsų prašoma vėl prisijungti prie turinio ar Paslaugos praėjus tam tikram laikotarpiui.

STATISTINĖS AUDITORIJAS MATAVIMO SLAPUKAI

Auditorijos matavimo slapukai padeda nustatyti statistiką ir apsilankymų apimtį bei įvairių Svetainę sudarančių elementų (lankomų skilčių ir turinio, maršrutų) naudojimą, leisdami Leidėjui ypač pagerinti paslaugų susidomėjimą ir ergonomiką.

REKLAMOS SLAPUKAI

Slapukai yra būtini, kad tinkamai veiktų net ir netikslinė reklama, kuri leidžia be finansinės atlygio susipažinti su kokybišku redakciniu turiniu Svetainėje ir Programose.
Reklaminiai slapukai leidžia visų pirma (i) išvengti tos pačios reklamos pasikartojimo, net jei reklama nesusijusi su jūsų pageidavimais, (ii) atlikti auditą, matuoti reklamos atsargas ir sekti reklamos efektyvumą reklamos ploto rinkodaros tikslais (iii) realiuoju laiku nustatyti, kurią reklamą rodyti pagal jūsų interesų centrus, atsižvelgiant į jūsų pastarąjį naršymą Svetainėje ir Programose bei kitose svetainėse, siekiant (iv) padėti pagerinti jūsų naršymą ir padaryti tai įdomesniu, taip pat pagerinti pranešimų, kurie gali būti jums siunčiami, aktualumą, anksčiau sutiko su galimybe, (v) atlikti tyrimus, kuriais siekiama optimizuoti Leidėjo pasiūlymų pateikimą.

PASIRINKITE SAVO PASIRINKIMUS DĖL LEIDĖJO ARBA JOS VADOVAN IŠLEISTUS Slapukus 

Galite prisijungti prie „Youronlinechoices“ svetainės, kurią siūlo skaitmeninės reklamos profesionalai, susibūrę į Europos asociaciją EDAA (European Digital Advertising Alliance) ir kurią Prancūzijoje valdo Interactive Advertising Bureau France. Taip galėsite sužinoti apie įmones, užsiregistravusias šioje platformoje ir kurios siūlo galimybę atsisakyti arba sutikti su šių įmonių naudojamomis slapukais, kad pritaikytų reklamas, kurios gali būti rodomos jų terminale, prie naršančio Vartotojo informacijos:  http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Kviečiame perskaityti mūsų Naudojimo sąlygos. Prašome susisiekti su mumis naudokite šią formą.