Politique de confidentialité

by Mājturības komanda

Pēdējo reizi atjaunināts: 2019. gada augustā

Šī harta (turpmāk “Harta”) ir paredzēta elle.fr vietnes un mobilās vietnes (turpmāk “Vietne”) un saistīto mobilo un planšetdatoru lietojumprogrammu (turpmāk “Aplikācijas”) lietotājiem.

Kad mēs lietojam terminus "jūs" vai "jūsu", mēs atsaucamies uz Jūs kā Vietnes un Lietojumprogrammu lietotāju.

Šīs hartas mērķis ir informēt jūs par apstrādes iemesliem un nosacījumiem:

   – No vienas puses, jūsu personas dati Vietnē un Lietojumprogrammās. Mēs tos turpmāk saucam par “Personas datiem”. Personas dati ir informācija, kas tieši vai netieši identificē jūs.

   – No otras puses, informācija par jūsu navigāciju vietnē un lietojumprogrammām, kas, iespējams, tiks ierakstīta failos, ko sauc par "sīkfailiem" vai līdzīgiem rīkiem (vienkāršības labad mēs apzīmēsim šos sīkfailus un līdzīgus rīkus ar vienu terminu " Sīkfaili "). Daļa šīs informācijas no sīkdatnēm tieši vai netieši neidentificē jūs un nav personas dati. Citi var ļaut jūs netieši identificēt un likumīgi veidot Personas datus. Mēs tos turpmāk kopā saucam par “Dati no sīkfailiem”. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatnēm un līdzīgām tehnoloģijām, kā arī no sīkdatnēm iegūto datu apstrādi, varat tieši skatīt sadaļu 'II SĪKDEKTI'.

Vienkāršības labad šī informācija no sīkdatnēm un personas datiem turpmāk tiks saukta par vienu terminu “Dati”.

Jūsu datu apstrāde tiek veikta saskaņā ar piemērojamiem noteikumiem, jo ​​īpaši Eiropas regulu, kas pazīstama kā "VDAR" (nr. 2016-679, kas attiecas uz fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un personu brīvu pārvietošanos). šie dati) un Likums, kas pazīstams kā "Informatique et libertés" (78. gada 17. janvāra likums Nr. 6-1978, kas attiecas uz datu apstrādi, failiem un brīvībām ar grozījumiem, un jebkuri noteikumi, kas tos papildina vai aizstāj (turpmāk tekstā "IT un Brīvību noteikumi”).

Izdevējs ir atbildīgs par lielāko daļu Datu apstrādes, kas veikta Vietnē un Lietojumprogrammās, kā norādīts tālāk. Apstrāde ir darbība ar datiem (piemēram, konsultēšana, vākšana utt.). Tomēr Izdevējs nav atbildīgs par visu jūsu datu apstrādi. Pakalpojumu sniedzēji, Izdevēja klienti vai trešās puses var būt pilnībā atbildīgi par noteiktām apstrādes darbībām, kā norādīts tālāk.

I. DATU AIZSARDZĪBA

A. APSTRĀDE, PAR KURU IR ATBILDĪGS REDAKTORS

Kamēr Lietotājs izmanto Vietni un Lietojumprogrammas, Dati var tikt vākti un apstrādāti, lai nodrošinātu piekļuvi Vietnes un Lietojumprogrammu pakalpojumiem (turpmāk “Pakalpojumi”) administratīvos un komerciālos pārvaldības nolūkos.

1) Kādus personas datus jūs deklarējat tieši?

Tie ir personas dati:

   – ka jūs sazināties ar mums tieši nolūkos (t. i., mērķiem), kas norādīti mūsu Vietnes veidlapās un Lietojumprogrammās (piemēram, dati, kas nosūtīti, lai reģistrētos kontam).

   – Un personas datus, kurus izvēlaties publiskot Vietnē un Lietojumprogrammās.
 

Personas dati, kas savākti, izmantojot veidlapu
Šajās veidlapās apkopotie Personas datu veidi ir norādīti katrā no tiem un atšķiras atkarībā no Pakalpojumiem un apstrādes mērķa. Tas varētu būt :

   - Personas identifikācijas dati (uzvārds, vārds utt.)

   - Personas kontaktinformācija (e-pasts, pasta adrese, tālruņa numurs)

   – Personas dati, kas saistīti ar jūsu paradumiem vai vēlmēm

Šīs apkopošanas laikā jūs īpaši informēsiet:

   – Šo datu vākšanas mērķi (mērķi)

   – Ja ir jāsniedz noteikti dati vai ja tie nav obligāti, un attiecīgā gadījumā obligāto datu nesniegšanas sekas. Parasti, ja nav obligāto datu, piekļuve Pakalpojumiem un to izmantošana var tikt ierobežota.

   – no datu pārziņa(-iem) (principā Izdevējs, bet tie var būt partneri, un tādā gadījumā jūs esat informēts šīs vākšanas laikā)

   – Jūsu tiesības un to īstenošana kopā ar datu pārzini

   – Juridiskais pamats, kas pamato apstrādes likumību (piemēram, ja apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu vai nepieciešamību izpildīt juridisku pienākumu, vai uz nepieciešamību izpildīt mums saistošu līgumu, uz Izdevēja vai trešās puses interešu leģitimitāte...)

   – to personu kategorijas, kurām ir tiesības piekļūt jūsu datiem (t.i., jūsu datu saņēmēji)

   - Ja plānojam jūsu datus pārsūtīt ārpus Eiropas Savienības, mēs ieviešam garantijas un informējam jūs par šīm garantijām, nodrošinot šo pārsūtīšanas atbilstību Datu aizsardzības noteikumiem,

   – Uzglabāšanas periodi vai, ja tas nav iespējams, kritēriji, kas izmantoti šī perioda noteikšanai

   – Un vispārīgāk visu informāciju, ko pieprasa Datu aizsardzības noteikumi.

Šajā hartā šī informācija un papildu informācija atkal tiek sniegta jums.

2) Kādi ir jūsu dati, kas tiek netieši savākti Vietnē vai Lietojumprogrammās

Kopumā tie ir dati no sīkfailiem vai līdzīgām tehnoloģijām. Lai uzzinātu vairāk par sīkfailiem un tos konfigurētu, varat tieši skatīt II nodaļu. SĪKĀKUMI

Tā var būt:

   - Pārlūkošanas dati : tas ir, dati, kas savākti, pārvietojoties Vietnē un lietojumprogrammās izdevēja vārdā.
Šie navigācijas dati ir divu veidu:

      – Savienojuma dati, piemēram, jo ​​īpaši datums, savienojuma un/vai navigācijas laiks, pārlūkprogrammas veids, pārlūkprogrammas valoda, IP adrese.

      – Ģeolokācijas dati: attiecas uz datiem, kas savākti, aktivizējot ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas sistēmas, kad izveidojat savienojumu ar vietni vai lietojumprogrammām. Šis ģeogrāfiskās atrašanās vietas noteikšanas pakalpojums izmanto datus, piemēram, GPS signālus, termināļa sensorus, WIFI piekļuves punktus un releja antenas identifikatorus, lai iegūtu vai novērtētu jūsu precīzu atrašanās vietu.

   – Dati, kas savākti, izmantojot sociālos tīklus vai jebkuru citu trešo personu : ja jums ir konts sociālo tīklu vietnēs un jūs piekļūstat Vietnei vai Lietojumprogrammām, iepriekš nereģistrējoties Pakalpojumiem, mēs varam saņemt informāciju no minētajiem sociālajiem tīkliem, lai atvieglotu konta izveidi Vietnē vai Lietotnēs. Kad izmantojat Pakalpojumu, izmantojot sociālā tīkla vietni, jūs ļaujat mums piekļūt noteiktai informācijai, ko esat sniedzis sociālā tīkla vietnē, piemēram, jo ​​īpaši jūsu lietotājvārdam, jūsu vārdam un uzvārdam, jūsu profila attēlam un jūsu datiem, kas saistīti. šī Pakalpojuma lietošanai. Piekļūstot Pakalpojumam, izmantojot sociālo tīklu vietni, jūs pilnvarojat mūs vākt, uzglabāt un izmantot jebkādu informāciju, ko esat pilnvarojis sociālā tīkla vietnei sniegt mums.

Kādas ir jūsu tiesības un kā tās izmantot?

Saskaņā ar Datu aizsardzības noteikumiem un tā robežās jums ir tiesības piekļūt, labot, dzēst un jo īpaši pieprasīt dzēst Datus, ja tie tika savākti, kad bijāt nepilngadīgs, iebilst pret Datu ierobežošanu un pārnesamību. kas attiecas uz tevi. 
Ja viņa Datu apstrāde tiek veikta, pamatojoties uz viņa piekrišanu, jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. 
Ja apstrāde ir balstīta uz Izdevēja vai trešās personas likumīgām interesēm, jūs jebkurā laikā varat iebilst pret apstrādi, pamatojoties uz jūsu konkrēto situāciju. Tomēr, ja apstrādes mērķis ir izpēte, jūs varat bez iemesla iebilst pret šo apstrādi, tostarp profilēšanu, ciktāl tā ir saistīta ar šādu izpēti.
Jums ir iespēja noteikt norādījumus par jūsu personas datu likteni pēc jūsu nāves. 
Šīs tiesības var izmantot jebkurā laikā, ar izdevēju, kad viņš ir atbildīgs par apstrādi.

APSTRĀDE, PAR KURU REDAKTORS NAV ATBILDĪGS

Daži no jūsu Vietnē un Lietojumprogrammās savāktajiem personas datiem var tikt izmantoti trešo pušu partneru vārdā. 
Turklāt trešo pušu partneri var apstrādāt informāciju no sīkfailiem saviem kontiem. Pēc tam pēdējie ir atbildīgi par veikto apstrādi, un ar viņiem principā tiek īstenotas jūsu tiesības. 
Parasti šāda nodošana trešajām personām notiek tikai ar jūsu iepriekšēju piekrišanu, ja vien nav piemērotāks cits juridiskais pamats. 
Ja šīs trešās puses ir atbildīgas par jūsu datu apstrādi, šī informācija tiks norādīta konkrētajos līguma paziņojumos vai dokumentos (savākšanas veidlapās, konkursa noteikumos, trešās puses partnera vai klienta privātuma politikā utt., šīs hartas sīkdatņu sadaļā).

II. SĪKĀKUMI

1) KAS IR SĪKMAKSAS?

Sīkdatne vai līdzīgs izsekotājs (turpmāk tekstā "Sīkfails(-i)") ir izsekotājs, kas, iespējams, tiks saglabāts jūsu terminālī (datorā, planšetdatorā vai viedtālrunī) un/vai konsultējoties par pakalpojumu ar navigācijas programmatūru, izmantojot Vietni vai Lietojumprogrammas. 
Sīkdatne ļauj tās izdevējam tās derīguma termiņa laikā atpazīt attiecīgo termināli ikreiz, kad šis terminālis piekļūst digitālajam saturam, kas satur sīkfailus no tā paša izdevēja, un atkarībā no sīkfaila savākt papildu informāciju, kas tieši neidentificē jūsu rīcību Pakalpojumi. 
Ja datorā ir konsultējušies vairāki cilvēki, piemēram, vairāki ģimenes locekļi vienā pārlūkprogrammā, sīkfails tiek piešķirts visu to cilvēku pārlūkošanas informācijai, kuri ir izmantojuši vienu un to pašu termināli, nenošķirot tos.

2) KAS IZMANTO SĪKfailus?

Sīkdatnes var ievietot Izdevējs, nevis tā tehnisko pakalpojumu sniedzēji vai tā partneri, vai trešās personas.
 Tikai Sīkdatnes operators, t.i., persona, kuras vārdā tā ir izdota, neatkarīgi no tā, vai tā ir vai nav izsniedzējs, ir atbildīgs par tās izmantošanu un datiem, ko tā savāc, izmantojot to.

3) KĀPĒC IZDEVĒJA VIETNĒ UN LIETOTĀJĀS TIEK NOGLABĀTI SĪKDEKĻI?

Sīkdatnes ļauj vietnei un lietojumprogrammām efektīvi darboties un atcerēties jūsu preferences, lai sniegtu Izdevējam un tā partneriem informāciju statistikas vai reklāmas nolūkos. Tālāk ir sniegta plašāka informācija par Izdevēja vārdā izdoto sīkfailu galvenajiem mērķiem un tālāk norādīto partneru privātuma politikām, lai iegūtu plašāku informāciju par viņu iemaksāto sīkfailu apstrādi.

SĪKDEKĻI NAVIGĀCIJAI

Šīs sīkdatnes ir nepieciešamas, lai nodrošinātu labu navigāciju Vietnē un pareizu Lietojumprogrammu darbību, un tās jo īpaši tiek izmantotas, lai:

   -    Pielāgojiet vietnes prezentāciju jūsu skatīšanās termināļa displeja preferencēm (izmantotā valoda, displeja izšķirtspēja, izmantotā operētājsistēma utt.)

   -    Atcerieties informāciju par saviem identifikatoriem

   -    Sniedziet jums piekļuvi savam kontam vai jebkurai citai rezervētai vietai, izmantojot savus akreditācijas datus

   -    Ieviesiet drošības pasākumus, piemēram, ja jums tiek lūgts vēlreiz pieteikties saturā vai Pakalpojumā pēc noteikta laika perioda.

STATISTISKĀS AUDITORIJAS MĒRĪŠANAS SĪKDEKTI

Auditorijas mērīšanas sīkfaili palīdz izveidot statistiku un apmeklējumu apjomu un dažādu Vietni veidojošo elementu (virsraksti un apmeklētais saturs, maršruti) izmantošanu, ļaujot Izdevējam jo īpaši uzlabot Pakalpojumu interesi un ergonomiku.

REKLĀMAS SĪKDALĪDZEKĻI

Sīkdatnes ir nepieciešamas, lai pareizi darbotos pat nemērķtiecīga reklāma, kas ļauj bez finansiālas atlīdzības iepazīties ar kvalitatīvu redakcionālo saturu Vietnē un Lietojumprogrammās.
Reklāmas sīkfaili jo īpaši ļauj (i) izvairīties no vienas un tās pašas reklāmas rādīšanas atkārtošanās, pat ja reklāma nav saistīta ar jūsu vēlmēm, (ii) veikt revīziju, izmērīt reklāmas krājumus un sekot līdzi reklāmas efektivitātei reklāmas laukuma mārketinga nolūkos (iii) lai reāllaikā noteiktu, kuras reklāmas rādīt atbilstoši jūsu interešu centriem saistībā ar jūsu neseno pārlūkošanu Vietnē un Lietojumprogrammās un citās vietnēs, lai (iv) palīdzētu uzlabot jūsu navigāciju un padarīt to interesantāku, kā arī uzlabot to ziņojumu atbilstību, kuri, iespējams, jums tiks nosūtīti, iepriekš ir pieņēmis iespēju, (v) veikt pētījumus, lai optimizētu Izdevēja piedāvājumu prezentāciju.

IZPILDIET SAVU IZVĒLI ATTIECĪBĀ UZ REDAKTORI VAI TĀ VĀRDĀ 

Varat izveidot savienojumu ar vietni Youronlinechoices, ko piedāvā digitālās reklāmas profesionāļi, kas grupēti Eiropas asociācijā EDAA (Eiropas digitālās reklāmas alianse) un ko Francijā pārvalda Interactive Advertising Bureau France. Tādējādi jūs varēsiet uzzināt par uzņēmumiem, kas reģistrēti šajā platformā un piedāvā iespēju atteikt vai pieņemt šo uzņēmumu izmantotās Sīkdatnes, lai pielāgotu sludinājumus, kas, iespējams, tiks rādīti to terminālī, pārlūkojošā Lietotāja informācijai:  http://www.youronlinechoices.com/fr/controler-ses-cookies/

Mēs aicinām jūs izlasīt mūsu Lietošanas noteikumi. Lai sazinātos ar mums, lūdzu izmantojiet šo veidlapu.